Ημέρα Άφιξης:
Ημέρα Αναχώρησης:
Αριθμός Ατόμων for each room: